Så här brukar det gå till...limemain

Du och dina behov står alltid i fokus i mitt arbete. De problem du vill lösa och det arbetsutrymme vi tillsammans kan skapa blir utgångspunkten för de verktyg jag väljer för vårt gemensamma arbete.

  • Kanske är du i en kris och behöver hjälp att komma vidare.
  • Kanske funderar du på separation och behöver en tredje part som lots i din och din partners samtal.
  • Kanske präglas din och din partners relation av aggressivitet och våld och ni behöver bryta destruktiva samspelsmönster för att skapa nya
  • Kanske vill du arbeta konkret - då kan du få hemuppgifter mellan våra möten.
  • Kanske önskar du fundera mer filosofiskt runt dina existentiella frågeställningar - då skapar vi ett lugnt och samtalsvänligt rum.
  • Kanske lider du av stressymptom och behöver arbeta fram dina egna förhållningssätt till det som stressar och oroar dig.
  • Kanske är du inne i en sorg eller livskris och behöver bearbeta den med någon utomstående.
  • Kanske har du svårt att komma överens med din chef eller så har du som chef svårt att upprätthålla din roll och behöver  professionell coachning.