Min filosofi...egg sm

Mitt arbetssätt har vuxit fram ur tre källor:

 • Reflexioner & erfarenheter från mångårigt arbete med psykoterapeutiska samtal.
 • Teoretisk utbildning & nyfikenhet
 • Arbete med mig själv & mina relationer

... och jag väljer mina arbetsredskap från olika verktygslådor. Arbetet är:

 • psykodynamiskt när jag skapar ett skyddat och tryggt rum med tydliga gränser för vårt samtal.
 • systemiskt när vi ser dig i hela ditt sammanhang av relationer och i ditt samhälleliga och sociala kontext.
 • salutogent när vi letar efter och stöttar det välfungerande och positiva i din livssituation.
 • lösningsfokuserat när vi medvetet letar och undersöker undantagen till det som är dina problem.
 • kognitivt när vi medvetandegör och ifrågasätter de tankar och handlingsmönster som styr ditt liv.
 • kroppsorienterat när vi ger akt på kroppens signaler i form av andning och kroppsliga spänningar.
 • dansterapeutiskt när energins rörelse i samtalet blir en vägledande faktor.
 • humoristiskt när vi tillsammans också kan skratta och se det paradoxala mitt i det smärtsamma och svåra.
 • eklektiskt när dessa filosofier samverkar och används utifrån din speciella situation.