Lite om mig...ingrid color

Jag fick min socionomexamen 1976 och har därefter genom åren byggt upp en bred erfarenhet genom arbete inom många områden av den sociala sektorn. Jag blev alltmer intresserad av samtalet som verktyg och vidareutbildade mig då till psykoterapeut. Utbildningen vilade först på psykodynamisk grund och sedan också på den systematiska och familjeterapeutiska filosofin, där jag erhöll min legitimation år 2000.

Jag har haft egen mottagning under 15 års tid och arbetar med enskilda psykoterapier, parterapier och familjerådgivning samt med familjer. Jag arbetar även med handledning enskilt och i grupp.

Parallellt med min egna mottagning har jag varit anställd många år bl.a inom socialtjänst och psykiatri. Efter legitimationen har jag arbetat som familjerådgivare både inom kommunal familjerådgivning och svenska kyrkans familjerådgivning.

Jag har alltid varit fascinerad av kroppen och dess olika uttryck och har studerat och undervisat i kinesisk taiji, qigong och zen-meditation under många år. Dessa tekniker ger fruktbara perspektiv på mitt arbete som psykoterapeut och är värdefulla för min egen personliga utveckling.