Välkommen till min hemsida.orangeflower2

Jag erbjuder

  • Samtalsterapi för enskilda personer
  • Parterapi & familjerådgivning
  • Handledning & professionell coachning

Jag erbjuder ett vackert och varmt samtalsrum och vårt arbete är självklart omgärdat med sträng sekretess.

Samtal kan föras på engelska.

Familjerådgivning genom kundval Stockholm.
Se: www.byran.org